torsdag 21 februari 2013

vårens praktikor & queertangohelgQueertango på Oceanen


Sedan våren 2012 har det funnits Queertango Praktikor på Oceanen, med Kristín Bjarnadóttir i samarbete med World Dance Company. Dessa återkommer under våren 2013


Datum: lördagen den 23 mars kl.18 – 21 och den 18 maj kl. 18 - 21Queertangohelg - kurs med Kristín och Mikael


23 & 24 mars: fortsättningshelg för queertangodansare på Oceanen

med Kristín Bjarnadóttir och Mikael Dexlöv i  samarbete med World Dance Company


Tid: lördag den 23 mars kl. 14 – 17

söndag den 24 kl. 14 – 16

pris kr. 500 (inkl. praktika kl. 18 – 21 lördag)


Tema: ”Mänsklig magnetism”. Vi kommer att arbeta med närvaro i dansen, både i öppen och tätt omfamning och på vägen däremellan som kräver en stor portion flexibilitet. Vilka stegkombinationer ägnar sig för nära respektive öppen omfamning? Vi kommer att utforska detta på ett lekfult sätt och lära ut klassiska varianter av ocho cortado och giros samt förfina våra metoder för rollbyten på vägen.

Anmälan via meil till Kristín: kb.lyng@gmail.com

 

Den första Internationella Queertangohelgen i Göteborg

Den 1 - 3 februari blev det en international Queertangohelg på kulturhuset Oceanen i Göteborg, i World Dance Companys lokaler, den första av sitt slag i den här vid Rio de la Göte!

Vår gästlärare Andreas Lehrke från Berlin, undervisade tillsammans med WDC lärare Mikael Dexlöv; och fredag bar det av med en inlednande praktika och och lördag praktilonga med DJ Kristín. 
Vi fick även besök av dansande deltagare från London; Helsingfors, Paris och Oslo, förutom våra svenska vänner. 

Ett kort intervju från tidigare med Andreas finns här.


Foton är tagna av Kristín Bjarnadóttir,  under workshop, med Andreas och Mikael och på praktilonga lördgag den 2 febr.


Vad är Queertango?

Vad är Queertango?


I queertango dansar du med den person du vill, av ditt eget kön eller ett annat. Internationellt har det i huvudsak växt fram två uppfattningar av begreppet queertango:

A) att se pardansandet som oberoende av kön och sexuell läggning

B) att sätta likhetstecken mellan queertango och gaytango.

Den senare tolkningen är exempelvis vanlig i USA där också Queer-begreppet började användas inom gayrörelsen i betydelsen annorlunda eller udda.

Ett annat svar är just den förstnämnda där vi söker oss bort från den hävd som säger att pardans bör utövas beroende på sexuell läggning; alternativt beroende på kön.  Målet blir i stället ett tillåtande rum för sensuell och lekfull tango, träning i uppmärksamhet och klarhet inom dansens uttryck och bortom vardagens vanor och viljor.

I båda fallen blir queertangon ett svar på den ofta sexualiserade heteronormativa dansen.**

Hösten 2012 började Kristín Bjarnadóttir och Mikael Dexlöv undervisa queertango tillsammans på Oceanen i samarbete med World Dance Company.

Kristín och Mikael förespråkar en openminded queerpedagogik, och på deras nybörjarkurser får alla lära sig grunderna i både föra och följa. I deras gemensamma klasser är rollbyten är ett måste och de lär även ut olika tekniker för att byta roll mitt i dansen genom ett tyst språk som befäster kontakten.